Záverečné práce učiteľov

Názov Vypracovali Rok Prezentácia
Metodicky list - pisomna komunikacia. dipl.germ. Ľudmila Hrmová 2018
KUŽEĽOSEČKY Mgr. Jaroslava Zacharová 2018
Výučbové aktivity a didaktické materiály pre učiteľov ANJ na stredných školách Mgr. Romana Szentpéteriová 2017
Символы России PhDr. Mária Sochorová 2017