Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského získalo v roku 2017 grant z európskeho programu Erasmus+. Projekt pod názvom Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy sa realizoval od 1. júna 2017 do 31. októbra 2018. Získaný grant umožnil 11 vyučujúcim vycestovať na odborné kurzy alebo hospitácie do zahraničia. Cieľom pobytov bolo osvojiť si nové formy a metódy vzdelávania, vytvoriť nový učebný materiál, získať nové kontakty so zahraničnými školami a posilniť spoluprácu s terajšími partnermi. Naši učitelia navštívili Veľkú Britániu, Maltu, Francúzsko, Lotyšsko, Chorvátsko a Českú republiku. Sme radi, že naša škola dostala možnosť ďalej napredovať v oblasti internacionalizácie vzdelávania a výchovy.