Divadelné aktivity pri učení jazykov

Projekt efektívna komunikácia – Erasmus+ | Native School of English

Gymnázium J.G.Tajovského získalo grant z európskeho programu v rámci partnerstva so školou Collège et Lycée Sant Joseph v La Pommeray vo Francúzsku. Spoločný projekt prebiehal od 1.9.2019 do 31.8.2021. Bol zameraný na rozvoj vyjadrovania v cudzích jazykoch pomocou divadelných aktivít. Jazykmi projektu boli francúzština a angličtina. Z naplánovaných priamych vzdelávacích aktivít pre žiakov a pre učiteľov sa však kvôli pandémii COVID 19 konali iba dve.

V decembri 2019 traja vyučujúci vycestovali do Francúzska, kde si s kolegami z partnerskej školy vymenili skúsenosti s využívaním divadelných aktivít v škole. Francúzski vyučujúci majú v tomto smere viac skúseností, preto pripravili školiace aktivity pre slovenských učiteľov. Na tomto stretnutí zároveň spolu vybrali a upravili divadelnú hru, s ktorou mali ďalej pracovať žiaci v oboch partnerských školách.

Vo februári 2020 naša škola hosťovala krátkodobé vzdelávacie podujatie pre žiakov. Žiaci z Francúzska sa počas jedného týždňa spolu s našimi žiakmi zúčastnili viacerých aktivít : absolvovali tvorivé dielne s profesionálnou herečkou a učiteľkou konzervatória, nacvičovali krátke etudy pod vedením francúzskej vyučujúcej, navštívili divadelné predstavenie v opere, navštívili Bábkové divadlo v Banskej Bystrici, kde mali tiež tvorivé dielne s herečkami.

Keďže ďalšia priama činnosť sa nedala realizovať z dôvodu zákazu cestovania a prechodu na dištančné vzdelávanie od marca 2020 do mája 2021, komunikovali sme s našimi partnermi online a  s našimi žiakmi sme pracovali v obmedzenej podobe a náhradnými formami. Po návrate do školy sme s nimi nacvičili časť divadelnej hry a urobili sme videozáznam. Nahrávku sme poskytli ďalším kolegom, ktorí majú záujem použiť ju pri vyučovaní. Prezentovali sme ju na školení učiteľov nášho gymnázia.

Je nám ľúto, že sme nemohli realizovať ďalšie stretnutia na Slovensku a vo Francúzsku. Veríme, že v ďalšom období budeme môcť poskytnúť našim žiakom a vyučujúcim ďalšie možnosti na osobný a profesionálny rozvoj cez medzinárodné mobility podporované programom Erasmus+.