Chémia

Názov Vypracovali Rok Prezentácia
Vitamíny Alex Surovčík 2017
Doping Melissa Záteková 2017
Forenzná chémia a jej využitie v praxi Terézia Koščová 2017
Vplyv liečiv na ľudský oragnizmus Michal Vajcík 2017
Prídavné látky v potrave Kristína Bandošová 2017
Ozón a ozónová vrstva Peter Pikla 2017
Diabetes mellitus (cukrovka) Viktória Suranovská 2017
Oleje a ich využitie Vladimíra Messerschmidtová 2017
Káva a jej účinky na ľudský organizmus Ivana Gromová 2017
Technológia anorganických látok. Výroba Fe, Na2CO3, O2, N2, CaO, Ca(OH)2 Matuš Kalina 2017