Ekonomika

Názov Vypracovali Rok Prezentácia
Sociálne dávky v SR Veronika Vernárska 2017
Reklama a jej vplyv na spotrebiteľa Paulina Auxtová 2017
Daňové raje a schránkové firmy Rastislav Kuklica 2017
Študentský účet alebo Od Babylonu až po komerčnú banku Alex Slavik 2017
Poisťovníctvo Patrícia Hedererová 2017
Študentský účet Výhody a nevýhody Matúš Tuček 2017
Hlavné príčiny vzniku nezamestnanosti napriek dosiahnutému vzdelaniu Róbert Krutek 2016