Geografia

Názov Vypracovali Rok Prezentácia
Tatry Najmenšie veľhory sveta Jaroslav Auxt 2017
Hospodárske postavenie vybraných štátov v celosvetovom meradle Adrienn Brachnová 2017
Minerály nálezísk medi Ľudovít Nábělek 2017