Matematika a deskriptívna geometria

Názov Vypracovali Rok Prezentácia
Architektúra Kedysi a dnes Igor Podmanický 2017
Kvadratické rovnice a metódy ich riešenia Anna Voskárová 2017
ŠACH Radovan Radler 2017
Stereometria Rezy kocky, ihlana a hranola Markéta Murínová 2017
Trendy v bývaní Ema Hrehová 2017
Riešenia kvadratických rovníc Adrián Kýška 2017
Kombinatorika v našom živote Alex Kuric 2017
RUBIKOVA KOCKA PERMUTÁCIE A ALGORITMY Peter Vinarčík 2017